Střelnice Drahany

Dnes je

NABÍDKA

Nabídka - 15 m, 25 m, 50 m, 100 a 150 m

Na střelnici můžete střílet z pistolí, revolverů a pušek.

Veškeré perkusní a křesadlové zbraně.

Malorážky krátké i dlouhé.

Brokovnice na pevné i padací terče.

Velkorážné pušky bez omezení ráže.
Možnost střelby z velkorážné pušky ráže 12,7 na 100m nebo 150m. Z vlastní zbraně nebo u nás zapůjčené.

Z ostatních zbraní můžete střílet po dohodě.

Proškolení o bezpečné manipulaci se zbraní pro žadatele o ZP s možností střelby pod dozorem instruktora.

Dále nabízíme: možnost nastřelení pušek pro jednotlivce a organizace OMS.

Pořádání soukromých, firemních a klubových závodů.

Celodenní pronájem střelnice.  

Všichni návštěvníci střelnice jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného zacházení se střelnou zbraní a dbát pokynů správce a pracovníků střelnice. Za porušení řádu a pokynů správce a pracovníku střelnice bude udělena pokuta ve výši 500 Kč